KoSOGoda idéerGula sidorKonceptInfo

Lokalt kraftsamlingskoncept för främst klimatet

IntroduktionStartaVillkorMotiveringMetoderMiniRollerChecklistorFacebookFilerWorkshopKurs

Villkor

Denna sida beskriver villkor för att gå med som aktör i kraftsamlingen.

 

Alla aktörer ska uppfylla det nationella villkoret. Aktörernas ledare ska vara inspiratörer som visar att man lever som man lär på personlig nivå. Tack vare villkoret så ger varje ledare tyngd åt det gemensamma budskapet, vilket även ökar aktörernas trovärdighet och minskar risken för greenwashing i kraftsamlingen.

 

Nationellt villkor

Aktörens ledare ska vara kraftsamlingsambassadör (ledarens första personliga omställningsbeskrivning ska vara publicerad).

Den sammankallande aktörens ledare ska dessutom kontrollera årligen att övriga lokala aktörers ledare har publicerat varsin personlig omställningsbeskrivning under det senaste året.

 

Rekommenderat* tillägg för Västra Götaland

Ha officiellt åtagande hos Klimat 2030 (antingen skriva på med eget åtagande eller åberopa befintligt åtagande på högre organisationsnivå).

* Tillägget är frivilligt för kraftsamlingsnätverken i Västra Götaland. Kraftsamlingsnätverket i MT-området har valt att tillämpa tillägget. Fördelar:

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.