KoSOGoda idéerGula sidorKonceptInfo

Lokalt kraftsamlingskoncept för främst klimatet

IntroduktionMotiveringMetoderMiniRollerChecklistorFacebookFilerKurs

Roller

Denna sida beskriver konceptets informationsroller och tillhörande informationsplatser.

 

Det är vanligt att en person har flera roller.

 

Innehållsförteckning

Konceptets varianter

Minimivariant

Totalvariant

 

Konceptets varianter

Minimivarianten är konceptets grundnivå, som beskrivs på sidorna Introduktion (under Fördjupad introduktion) och Mini.

Totalvarianten inkluderar alla valfria tillägg som beskrivs på sidan Introduktion (under Valfria tillägg).

Mellanvarianterna är många, eftersom tilläggen kan kombineras på valfritt sätt. Den centrala förvaltningen hjälper kraftsamlingsnätverken att skräddarsy mellanvarianter.

 

Minimivariant

 

Kontaktpersoner

Länets kontaktperson kan vara vakant så länge länet inte har eget nyhetsflöde.

Den lokala initiativtagaren är kraftsamlingsnätverkets kontaktperson och utser redaktör.

 

Informationsplatser

Nyhetsflöde för lokala evenemang

Valet av nyhetsflöde kan antingen bli att använda den nationella Facebook-sidan som interimslösning (se fotnoterna på sidan Mini) eller att skapa en Facebook-sida (skapas av kraftsamlingsnätverkets redaktör, tillika administratör för den nya Facebook-sidan).

Webbsida på koso.se

Kraftsamlingsnätverket kan använda koso.se för central publicering av aktörsförteckning, kontaktuppgifter och villkor för att gå med.

 

Informationsroller

Kraftsamlingsnätverkets redaktör lanserar lokala evenemang genom att beställa (utan Facebook-konto) eller publicera Facebook-evenemang.

Kraftsamlingsnätverkets kontaktperson ser till att informationen om kraftsamlingsnätverket är ständigt aktuell på koso.se (uppdateringar beställs via mejl till info@koso.se).

 

Totalvariant

 

Informationsplatser

 

Kännetecken i beskrivningens illustrationer

Ramarnas färger i figurerna:

 

Länets nyhetsflöde

Det är en Facebook-sida som skapas av en initiativtagare (kom ihåg att ge behörighet till minst en extra administratör). Det ska finnas en meddelandeknapp (eller mejlknapp) som kraftsamlingsnätverkens kontaktpersoner kan använda för att anmäla nya redaktörer.

De kraftsamlingsnätverk som vill använda länets nyhetsflöde bör ha minst en redaktör, som publicerar paraplyforumets nyheter. Exempel:

Se figur i nästa avsnitt.

 

Kraftsamlingsnätverkets egna lagringsplats

Någon av de kraftsamlande aktörerna tillhandahåller den publika lagringsplatsen för paraplyforumets mötesanteckningar.

Kraftsamlingsnätverkets redaktör lagrar paraplyforumets mötesanteckningar på den publika lagringsplatsen och publicerar länk i länets nyhetsflöde.

Figuren nedan visar paraplyforumets perspektiv.

* Länken mejlas till de närmast berörda, så att även de som inte har Facebook-konto får kännedom snabbt.

 

Lokalt nyhetsflöde

Det lokala nyhetsflödet är en Facebook-sida som skapas av kommunområdets ena administratör (för säkerhets skull bör minst två av redaktörerna vara administratörer).

Kommunområdets redaktör lanserar lokala evenemang.

Aktörernas redaktörer visar sina egna omställningsaktiviteter genom att antingen publicera inlägg på aktörens Facebook-sida (med länk till aktörens hemsida) och dela Facebook-inlägget till det lokala nyhetsflödet eller (om aktören inte har egen Facebook-sida) publicera Facebook-inlägget direkt i det lokala nyhetsflödet.

Figuren nedan visar en aktör som har Facebook-sida.

 
Figuren nedan visar en aktör som inte har Facebook-sida.

* Vid behov kan artikeln inkludera länk till dokument på hemsidans inbyggda lagringsplats eller annan lagringsplats.

Nästa figur visar möjliga informationsflöden till det lokala nyhetsflödet.

Kommunområdets redaktör följer nyhetsflöden på Facebook och delar intressanta inlägg från exempelvis lokaltidningen och den regionala kraftsamlingen (Klimat 2030 i Västra Götalands fall) samt publicerar länkar till intressanta artiklar som inte finns på Facebook.

D = Delningar
L = Länkar publiceras

 

Webbsidor på koso.se

Kraftsamlingsnätverkets information i totalvarianten omfattar...

Det är alltid valfritt att...

 

Informationsroller

Kraftsamlingsnätverkets redaktör för länets nyhetsflöde publicerar paraplyforumets nyheter och bör av praktiska skäl även vara paraplymötenas sekreterare och bör likaså utses av den aktör som tillhandahåller lagringsplats för paraplyforumets mötesanteckningar.

Kommunområdets redaktör för det lokala nyhetsflödet lanserar lokala evenemang samt följer nyhetsflöden på Facebook och delar intressanta inlägg från exempelvis lokaltidningen och den regionala kraftsamlingen, därtill publiceras länkar till intressanta artiklar som inte finns på Facebook.

Varje kraftsamlande aktörs redaktör (som redan är aktörens formella webbredaktör) visar aktörens egna omställningsaktiviteter genom att antingen publicera inlägg på aktörens Facebook-sida och dela till det lokala nyhetsflödet eller publicera inlägget direkt i det lokala nyhetsflödet.

Kraftsamlingsnätverkets kontaktperson och kommunområdenas kontaktpersoner ser till att informationen om kraftsamlingsnätverket är ständigt aktuell på koso.se (uppdateringar beställs via mejl till info@koso.se).

Länets kontaktperson deltar i förvaltningen av gemensamma webbsidor på koso.se såsom Goda idéer.

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.