KoSO  Goda idéer  Koncept  Info

Lokalt kraftsamlingskoncept för främst klimatet

Introduktion  Motivering  Metoder  Roller  Flöde  Webbportal  Checklistor  Filer  Kurs


Roller

Denna sida beskriver konceptets informationsroller och tillhörande informationsplatser.

 

Det är vanligt att en person har flera roller.

 

Informationsrollerna

 

Informationsplatserna

Hoppa till:

Länets nyhetsflöde

Kraftsamlingsnätverkets egna lagringsplats

Webbportalen

Webbsidor på koso.se

 

Ramarnas färger i figurerna:

 

 

Länets nyhetsflöde

Det är en Facebook-sida som skapas av initiativtagaren för länets första lokala kraftsamling (kom ihåg att ge behörighet till minst en extra administratör). Det ska finnas en meddelandeknapp (eller mejlknapp) som kraftsamlingsnätverkens kontaktpersoner kan använda för att anmäla nya redaktörer.

Varje kraftsamlingsnätverk bör ha minst en redaktör, som publicerar paraplyforumets nyheter:

Se figur i nästa avsnitt.

 

 

Kraftsamlingsnätverkets egna lagringsplats

Någon av de kraftsamlande aktörerna tillhandahåller den publika lagringsplatsen för paraplyforumets mötesanteckningar.

Kraftsamlingsnätverkets redaktör lagrar paraplyforumets mötesanteckningar på den publika lagringsplatsen och publicerar länk i länets nyhetsflöde.

Figuren nedan visar paraplyforumets perspektiv.

* Länken mejlas till de närmast berörda, så att även de som inte har Facebook-konto får kännedom snabbt.

 

 

Webbportalen

Det lokala nyhetsflödet är en Facebook-sida som skapas av kommunområdets ena administratör (för säkerhets skull bör minst två av redaktörerna vara administratörer).

Aktörernas redaktörer visar sina egna omställningsaktiviteter genom att antingen publicera inlägg på aktörens Facebook-sida (med länk till aktörens hemsida) och dela Facebook-inlägget till webbportalen eller (om aktören inte har egen Facebook-sida) publicera Facebook-inlägget direkt i webbportalen.

Figuren nedan visar en aktör som har Facebook-sida.

 
Figuren nedan visar en aktör som inte har Facebook-sida.

* Vid behov kan artikeln inkludera länk till dokument på hemsidans inbyggda lagringsplats eller annan lagringsplats.

Nästa figur visar övriga informationsflöden till webbportalen.

Kommunområdets redaktör följer nyhetsflöden i Facebook och delar intressanta inlägg från exempelvis lokaltidningen och den regionala kraftsamlingen (Klimat 2030 i Västra Götalands fall) samt publicerar länkar till intressanta artiklar som inte finns på Facebook.

D = Delningar
L = Länkar publiceras

Webbportalen används även till att skapa Facebook-evenemang för arrangemang i det lokala nätverkets regi, såsom lokala träffar.

 

 

Webbsidor på koso.se

Kraftsamlingsnätverkets information

Minimum är...

Det är valfritt att...

Kraftsamlingsnätverkets kontaktperson och kommunområdenas kontaktpersoner beställer uppdateringar via mejl (till info@koso.se).
 

Länens gemensamma information

Den övergripande webbgruppen (där länens kontaktpersoner ingår) samordnar förvaltningen av gemensamma webbsidor (exempelvis Goda idéer). Webbgruppen sammankallas av den centrala sekreteraren.

 

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.