KoSOGoda idéerGula sidorKonceptInfo

Lokalt kraftsamlingskoncept för främst klimatet

IntroduktionMotiveringMetoderMiniRollerChecklistorFacebookFilerKurs

Statistik och länens filer

Denna sida har webbplatsens statistik och konceptets filer för län.

 

Webbplatsens statistik

Rapport KoSO - Januari 2024.pdf

 

Länens filer

Färgsystem:

CMYK används för annonser i tidningar.

PMS (Pantone) används för tryck på utrustning.

RGB används för övrigt (png-bilder kan infogas i dokument).

16-vita-par-RGB.png

8-vita-par-RGB.png

AB-omslag.png

AB-profil.png

D-omslag.png

D-profil.png

F-omslag.png

F-profil.png

M-omslag.png

M-profil.png

O-16-turkosa-par-CMYK 80-0-45-0 WAN-IFRAnewspaper26v5.pdf

O-16-turkosa-par-PMS326C.pdf

O-16-turkosa-par-RGB.pdf

O-16-turkosa-par-RGB.png

O-8-turkosa-par-CMYK 80-0-45-0 WAN-IFRAnewspaper26v5.pdf

O-8-turkosa-par-PMS326C.pdf

O-8-turkosa-par-RGB.pdf

O-8-turkosa-par-RGB.png

O-Demo KN-områdets mötesanteckningar 2023-01-09.docx

O-Demodalens flajer dubbelsidig 2023-01-09.docx

O-Demohamns flajer dubbelsidig 2023-01-09.docx

O-Demoviks flajer dubbelsidig 2023-01-09.docx

X-omslag.png

X-profil.png

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.