KoSO  Goda idéer  Koncept  Info

Lokalt kraftsamlingskoncept för främst klimatet

Introduktion  Motivering  Metoder  Roller  Flöde  Webbportal  Checklistor  Filer  Kurs


Statistik och länens filer

Denna sida har webbplatsens statistik och konceptets filer för län.

 

Webbplatsens statistik

Rapport KoSO - November 2022.pdf

 

Länens filer

Färgsystem:

CMYK används för annonser i tidningar.

PMS (Pantone) används för tryck på utrustning.

RGB används för övrigt (png-bilder kan infogas i dokument).

16-vita-par-RGB.png

8-vita-par-RGB.png

AB-omslag.png

AB-profil.png

D-omslag.png

D-profil.png

F-omslag.png

F-profil.png

I-omslag.png

I-profil.png

M-omslag.png

M-profil.png

O-16-turkosa-par-CMYK 80-0-45-0 WAN-IFRAnewspaper26v5.pdf

O-16-turkosa-par-PMS326C.pdf

O-16-turkosa-par-RGB.pdf

O-16-turkosa-par-RGB.png

O-8-turkosa-par-CMYK 80-0-45-0 WAN-IFRAnewspaper26v5.pdf

O-8-turkosa-par-PMS326C.pdf

O-8-turkosa-par-RGB.pdf

O-8-turkosa-par-RGB.png

O-LT1 BeSO-flajer dubbelsidig 2022-10-28.docx

O-LT1 Mötesanteckningar 2022-10-22.docx

O-LT2 ÅSO-flajer dubbelsidig 2022-10-28.docx

X-omslag.png

X-profil.png

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.