KoSOGoda idéerGula sidorKonceptInfo

Lokalt kraftsamlingskoncept för främst klimatet

IntroduktionMotiveringMetoderMiniRollerChecklistorFacebookFilerKurs

Kurs

Denna sida beskriver konceptets utbildning.

Mariestads Naturskyddsförening har skapat denna nationella utbildning för nya kraftsamlingsambassadörer (som vill leda eller medverka i lokala kraftsamlingar för främst klimatets skull).

Innehållsförteckning

Dokument

Kursvarianter

Självstudiekurs

Förklaringar

Uppgifterna 1 och 2

Frågor och svar om koso.se

 

Dokument

Kursdag 2 manus 2023-04-02.pdf

Kursplan - Lokala kraftsamlingar för klimatsmart omställning 2023-01-03.pdf

 

Kursvarianter

Utbildningen finns i två varianter:

 

Självstudiekurs

Kursmaterial om kraftsamling och konceptet:

 

Förklaringar

Vad avser kraftsamlingarna – omställning eller klimatomställning?

Egentligen omställning, men gentemot allmänheten används ofta termen klimatomställning eftersom den är vedertagen och mer greppbar än termen omställning.

Kursförfattarnas definition av omställning

Lokala kraftsamlingar för samhällets klimatsmarta omställning

Förkortningar

Ordförklaringar

Många nyckelord blir begripliga genom att läsa baksidan av en flajer (baksidan är riktad till aktörer) under Filer, samt avsnittet Paraplyforum och lokala nätverk.

WWF förklarar ekologiskt fotavtryck, och klimatkompensation förklaras bäst (tycker kursförfattarna) av Naturskyddsföreningens Frågor och svar om klimatkompensation.

Regelverk

Alla aktörer (befintliga och nya aktörer som tillkommer i kraftsamlingen) deltar med beslutsfattare på paraplymöten. Därför bör aktörerna uppfylla ett kvalitetssäkrande villkor, så att kraftsamlingens alla aktörer är trovärdiga förebilder i allmänhetens ögon, och som minskar risken för greenwashing i kraftsamlingen. Tack vare regelverket ger varje aktör tyngd åt det gemensamma budskapet.

Länets villkor (som gäller hela länet om inget annat villkor beskrivs på lägre nivå) kan vara kopplat till officiellt åtagande (hos Klimat 2030 i Västra Götalands fall). Åtagandena bedöms i så fall av personer som har lämplig kompetens. Bedömning på regional nivå ger den positiva bieffekten att lokala ambassadörer inte behöver agera som jury och domare.

Kraftsamlingsambassadörers roller (valfritt antal roller per person)

Så här startades Kraftsamlingsnätverket i MT-området

Så här får andra hjälp

 

Uppgifterna 1 och 2

Ingår även i den lärarledda studiecirkelkursen.

1. Kraftsamling

 1. Varför behövs gemensamma aktiviteter gentemot allmänheten? (Motivering)
   
 2. Varför behöver kraftsamling ske lokalt? (Metod och Effekt i Förklaringar)
   
 3. Varför blir kraftsamlandet mer effektivt av officiella åtaganden? (Regelverk i Förklaringar)

2. Konceptet

Uppgifterna 2b och 2c är enbart för Västra Götalands deltagare.

 1. Var publiceras nyheter? (Kraftsamlingsambassadörers roller i Förklaringar)
   
 2. Var finns digitala broschyrer hos Klimat 2030? (Trycksaker i Metoder)
   
 3. Hitta bannerbilderna "Vi är en del av Klimat 2030..." (Ladda ner)

 

Frågor och svar om koso.se

 

Vad är webbplatsens syfte och vilka är målgrupperna?

Webbplatsen (koso.se) har två huvudsyften:

Den övriga informationen har tre målgrupper:

Tre syften för allmänheten:

Två syften för presumtiva aktörer:

Ett syfte för kraftsamlingsambassadörer:

 

Hur är informationen fördelad på sidnivåerna?

Den nationella huvudsidan behöver vara överblickbar. Därför begränsas dess information till att vara enbart en introduktion som uppfyller det vägledande behovet för allmänheten och presumtiva aktörer (kraftsamlingsambassadörer får vägledning via kursen).

Inga sidor repeterar introduktionen. Därför förväntas besökare leta efter introduktion på högre nivå.

Aktörsförteckningarna behöver kunna ta stor plats och bör ingå i organisationsbeskrivningarna så att presumtiva aktörer får samlad information. Därför finns aktörsförteckningarna på lägsta sidnivån.

 

Varför är konceptets information så komplex?

Alla kommunområden har olika förutsättningar för att kraftsamla. Konceptet är till för de lokala kraftsamlingar som inte vill driva egen webbplats för kraftsamlingen. Dilemmat med ett generellt koncept på en gemensam webbplats är just komplexiteten.

 

Kan koso.se länka till egna webbplatser?

Ja, på tre nivåer enligt tabellen nedan. Länk skapas från koso.se till egen webbplats om förutsättningarna uppfylls för länkens nivå.

Nivå Förutsättningar på egen webbplats
Län Fastställt villkor för aktörer som vill kroka arm (villkoret gäller hela länet om inget annat villkor beskrivs på lägre nivå). En eller flera länkar till lägre nivå. Länets nyhetsflöde. Kontaktuppgifter till länets kontaktperson.
Kraftsamlingsnätverk Aktörsförteckning. Nyhetsflöde. Kontaktuppgifter. Eventuellt avvikande villkor.
Lokalt initiativ Aktör med kontaktuppgifter.

 

Kan ett län mjukstartas utan kontaktperson?

Ja, om koso.se används på länets nivå. Då kan koso.se ange att länets kontaktperson är vakant (se Länens kontaktpersoner).

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.