KoSOGoda idéerGula sidorKonceptInfo

Lokalt kraftsamlingskoncept för främst klimatet

IntroduktionMotiveringMetoderMiniRollerChecklistorFacebookFilerKurs

Motivering

Denna sida förtydligar vad vår kraftsamling avser samt varför och hur vi kraftsamlar.

 

Vad avser vår kraftsamling?

Att främja ökat omställningstempo.

 

Varför behövs ökningen?

För kommande generationers skull måste det globala samhället bli klimatsmart så snabbt som möjligt!

 

Hur kraftsamlar vi lokalt?

Aktörer som strävar framåt var för sig (med varsitt synsätt) är inte tillräckligt. Omställningens goda idéer behöver nå ut snabbare till fler. Därför gör vi omställningen synligare för allmänheten. Vi ökar synligheten genom att ha gemensamma aktiviteter.

 

Fler frågor och svar

Varför är omställning viktigt? Agenda 2030 och de 17 globala målen är avgörande för vår och planetens framtid.

Varför måste klimatomställningen ske snabbt? Klimatförändringarna är på väg att passera en irreversibel nivå.

Varför behövs personliga omställningar? Klimatet påverkas mycket av människors livsstil.

Varför måste klimatomställningen ske globalt? Rika länder måste hjälpa utvecklingsländer att ställa om, eftersom alla misslyckas ifall vissa misslyckas.

Varför måste omställningen ha helhetsperspektiv? Det mesta hänger ihop i Agenda 2030, exempelvis är klimatet och den biologiska mångfalden lika viktiga att rädda, eftersom de är beroende av varandra.

Vad säger vetenskapen? 2021-08-26 Krisen hotar hela mänskligheten (2 minuter med Johan Rockström i TV4)

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.