KoSO  Goda idéer  Koncept  Info

Lokalt kraftsamlingskoncept för främst klimatet

Introduktion  Motivering  Metoder  Roller  Flöde  Webbportal  Checklistor  Filer  Kurs


Metoder

Denna sida beskriver mer detaljerat hur vi gör.

 

Att tänka på när vi uttalar oss

Vi får gärna kommunicera att vi har officiellt åtagande hos den regionala kraftsamlingen, men vi kan inte uttala oss i den regionala kraftsamlingens namn.

Samma sak om vi får tillstånd av kommunerna att sprida information åt dem också, eftersom även de är politiskt styrda. Vi får alltså inte uttala oss i kommunernas namn heller.

Kort sagt så ska vi vara tydliga med vilken hatt vi har på oss när vi uttalar oss.

 

Trycksaker

Information om regionala kraftsamlingars trycksaker finns på den särskilda sidan Trycksaker.

 

Digitalt

Varje webbportal (lokalt nyhetsflöde) används för att göra delningar från exempelvis...

Smidigheten att göra delningar är det övervägande skälet för att basera webbportalen på Facebook. Visserligen behövs varsitt Facebook-konto för webbredaktörerna, men besökarna behöver inte ha något Facebook-konto för att läsa.

De aktörer som inte använder en Facebook-sida för eget bruk (alltså de som publicerar på enbart vanlig webbplats) kan använda webbportalen för att skapa Facebook-inlägg med länkar till sina omställningsartiklar.

Kraftsamlingsnätverken har en gemensam Facebook-sida per län, som är länets nyhetsflöde, med information från paraplyforumen.

Facebook-sidornas syften:

Webbportal

Länets nyhetsflöde

Facebook-sidornas egenskaper:

Båda nivåerna av nyhetsflöden

Läs mer på sidan Roller, om informationsroller och tillhörande informationsplatser.

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.