KoSO   Info

Lokalt kraftsamlingskoncept för främst klimatet

Introduktion  Motivering  Metoder  Webbportal  Kurs


Metoder

Denna sida beskriver mer detaljerat hur vi gör.

 

Att tänka på när vi uttalar oss

Vi får gärna kommunicera att vi är "en del av Klimat 2030", vilket vi är tillsammans med alla andra snart 200 undertecknare (i mars 2020). Och alltså en del av kraftsamlingen Klimat 2030! Men vi kan ändå inte uttala oss i Klimat 2030:s namn.

Samma sak om vi får tillstånd av kommunerna att sprida information åt dem också, eftersom även de är politiskt styrda. Vi får alltså inte uttala oss i kommunernas namn heller.

Kort sagt så ska vi vara tydliga med vilken hatt vi har på oss när vi uttalar oss.

 

Trycksaker

Om vi tänker oss att vi är på en utställning med eget bord, och det framgår att vi är en del av Klimat 2030, så skulle vi kunna betrakta / "dela in" besökarna i exempelvis tre kategorier:

  1. De som saktar in i närheten av vårt bord för att förstå vad benämningen Klimat 2030 står för.
     
  2. De som självmant kommer ända fram till bordet och tittar på utbudet av broschyrer.
     
  3. De som uppenbarligen vill fördjupa sig.

För att inte slösa på trycksakerna försöker vi styra åtgången utifrån förväntad nytta. Vykortet passar då bäst för ettan, tvåan uppmuntras att ta ett exemplar av broschyren Klimatstrategi, likaså trean – som dessutom uppmuntras att bläddra i broschyren Strategiska vägval, och vi ger åtminstone trean tips om hur man hittar broschyrer på klimat2030.se (längst ner på startsidan, under MER OM KLIMAT 2030, följ länken Ladda ner).

 

Digitalt

Varje webbportal används för att göra delningar från både Klimat 2030 och aktörernas egna Facebook-sidor. Smidigheten att göra delningar är det övervägande skälet för att basera webbportalen på Facebook. Visserligen behövs varsitt Facebook-konto för webbredaktörerna, men besökarna behöver inte ha Facebook-konto för att läsa.

De aktörer som inte använder en Facebook-sida för eget bruk (alltså de som publicerar på enbart vanlig webbplats) kan använda webbportalen för att skapa Facebook-inlägg med länkar till sina väsentligaste publiceringar.

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.