KoSOGoda idéerGula sidorKonceptInfo

Lokalt kraftsamlingskoncept för främst klimatet

IntroduktionMotiveringMetoderMiniRollerChecklistorFacebookFilerKurs

Metoder

Denna sida beskriver mer detaljerat hur vi gör.

 

Trycksaker

Information om regionala kraftsamlingars trycksaker finns på den särskilda sidan Trycksaker.

 

Att tänka på när vi uttalar oss

Vi får gärna kommunicera att vi har officiellt åtagande hos den regionala kraftsamlingen, men vi kan inte uttala oss i den regionala kraftsamlingens namn.

Samma sak om vi får tillstånd av kommunerna att sprida information åt dem också, eftersom även de är politiskt styrda. Vi får alltså inte uttala oss i kommunernas namn heller.

Kort sagt så ska vi vara tydliga med vilken hatt vi har på oss när vi uttalar oss.

 

Digitalt

 
Gemensamt budskap (publicerat på koso.se)

Huvudbudskapet är goda idéer för klimatomställning, som sammanställs i form av länktips. För den lokala nivån går länktipsen till kommunal rådgivning och personliga beskrivningar. Övriga länktips går företrädesvis till myndigheter, nationella forskningsinstitut och lärosäten samt regionala kraftsamlingar, eller till verktyg som är utvecklade i sådan regi för att användas på nationell nivå. I vissa fall till andra verktyg (utvecklade i annan regi) som förhoppningsvis kan bli rikstäckande i praktiken.

 
Lokalt nyhetsflöde (Facebook-sida)

I första hand används det lokala nyhetsflödet till att lansera lokala evenemang, som avser arrangemang i kraftsamlingsnätverkets regi, såsom lokala träffar.

Innehållet kan utökas stegvis med valfria tillägg (se Introduktion), exempelvis för att göra delningar från...

Dessutom kan länkar leda till intressanta artiklar som inte finns på Facebook.

De kraftsamlande aktörer som inte använder en Facebook-sida för eget bruk (alltså de som publicerar på enbart vanlig webbplats) kan använda det lokala nyhetsflödet för att skapa Facebook-inlägg med länkar till sina omställningsartiklar.

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.