KoSO  Goda idéer  Koncept  Info

Lokalt kraftsamlingskoncept för främst klimatet

Introduktion  Motivering  Metoder  Roller  Flöde  Webbportal  Checklistor  Filer  Kurs


Checklistor

Denna sida har checklistor för alla de tre startnivåerna.

 

Innehållsförteckning

Länets första lokala kraftsamling

Nästa kraftsamlingsnätverk i annan lokaltidnings utgivningsområde

Nästa lokala nätverk för ytterligare ett kommunområde

 

Starta länets första lokala kraftsamling

Checklista för länets nivå:

Länets initiativtagare anmäler sig som länets kontaktperson genom att mejla sina kontaktuppgifter till info@koso.se. Då skapas mejladressen län@koso.se (som vidarebefordrar mejlen till kontaktpersonens mejladress) och kontaktpersonen förtecknas under Kontaktpersoner. Dessutom infogas länet på koso.se (som officiell webbplats om inget annat beställs såsom länk till annan webbplats).

Utse extra administratör för länets nyhetsflöde.

Skapa länets nyhetsflöde enligt instruktion.

Undersök om det finns regional kraftsamling. I så fall är följdfrågan om den regionala kraftsamlingen bedömer och publicerar aktörers åtaganden? Eller har den regionala kraftsamlingen någon annan finess som gör nytta för de lokala kraftsamlingarna?

Inventera länets lokaltidningar inklusive förkortningar. Identifiera följande:

Kolla att lokaltidningarnas förkortningar inte kan förväxlas (eventuellt används smått modifierade förkortningar på koso.se).

Checklista för lokaltidningens utgivningsområde:

Utse kontaktperson för kraftsamlingsnätverket.

Välj kraftsamlingsnätverkets officiella webbplats (förslagsvis genom att beställa plats på koso.se – resten av checklistan förutsätter det).

Välj den publika lagringsplatsen för paraplyforumets mötesanteckningar (inte på koso.se).

Utse paraplymötenas sekreterare, tillika webbredaktör för länets nyhetsflöde.

Vid behov ordnas behörighet till mötesanteckningarnas lagringsplats och/eller länets nyhetsflöde.

Checklista som inkluderar kommunområde:

Utse kontaktperson för kommunområdet (behövs inte om utgivningsområdet omfattar enbart ett kommunområde).

Värva aktörer – två eller helst tre aktörer behövs vid starten eftersom ett långsiktigt villkor ska fastställas för länet.

Ha uppstartsmöte (första paraplymötet) med kontaktpersoner och aktörernas beslutsfattare. Dagordningen bör innehålla åtminstone följande punkter:

 1. Titta tillsammans på både Demo och minst ett befintligt (helst snarlikt) kraftsamlingsnätverk i annat län. Uppmuntra till att fundera på Drivkrafter och Personligt inför nästa paraplymöte.
   
 2. Beskriv resultatet av undersökningen om regional kraftsamling. Förklara nyttan av regelverk för lokala kraftsamlingar.
   
 3. Fastställ villkor för att gå med i någon av länets lokala kraftsamlingar (villkoret gäller hela länet om inget annat villkor beskrivs på lägre nivå). Två exempel som beslutsunderlag:
   
  1. Aktören ska ha officiellt åtagande hos den regionala kraftsamlingen (se Dalarna och Västra Götaland).
    
  2. Aktören ska mejla till den regionala kraftsamlingen med bekräftelse att aktören står bakom det regionala initiativet, för att bli förtecknad på den regionala kraftsamlingens webbplats (se Gotland).
    
 4. Utse en eller helst två administratörer/webbredaktörer för webbportal (lokalt nyhetsflöde).

Efter uppstartsmötet:

Skapa webbportal enligt instruktion.

Inför nästa paraplymöte ska aktörerna uppfylla villkoret för att gå med i den lokala kraftsamlingen. Se till att kraftsamlingsnätverkets webbsidor får korrekt information – med aktuell aktörsförteckning och länk till webbportalen. Ge behörighet till aktörernas webbredaktörer i webbportalen.

På kommande paraplymöte(n) diskuteras behovet av digitalt samarbetsrum. Diskutera även kraftsamlingsnätverkets webbsidor – om/när kompletteringar ska beställas såsom Drivkrafter och/eller Personligt.

 

Starta nästa kraftsamlingsnätverk (i annan lokaltidnings utgivningsområde)

Checklista för lokaltidningens utgivningsområde:

Kraftsamlingsnätverkets initiativtagare anmäler sig som kraftsamlingsnätverkets kontaktperson genom att mejla sina kontaktuppgifter till länets kontaktperson (via län@koso.se, se Kontaktpersoner).

Välj kraftsamlingsnätverkets officiella webbplats (förslagsvis genom att beställa plats på koso.se – resten av checklistan förutsätter det).

Välj den publika lagringsplatsen för paraplyforumets mötesanteckningar (inte på koso.se).

Utse paraplymötenas sekreterare, tillika webbredaktör för länets nyhetsflöde.

Vid behov ordnas behörighet till mötesanteckningarnas lagringsplats.

Beställ behörighet till länets nyhetsflöde (via Facebook-sidans meddelandeknapp).

Checklista som inkluderar kommunområde:

Utse kontaktperson för kommunområdet (behövs inte om utgivningsområdet omfattar enbart ett kommunområde).

Värva aktörer som uppfyller villkoret för att gå med i den lokala kraftsamlingen. Kraftsamlingsnätverket kan visserligen mjukstartas med enbart en aktör, men två eller tre aktörer rekommenderas vid starten.

Ha uppstartsmöte (första paraplymötet) med kontaktpersoner och aktörernas beslutsfattare. Dagordningen bör innehålla åtminstone följande punkter:

 1. Titta tillsammans på både Demo och minst ett befintligt (helst snarlikt) kraftsamlingsnätverk i samma län. Uppmuntra till att fundera på Drivkrafter och Personligt inför nästa paraplymöte.
   
 2. Utse en eller helst två administratörer/webbredaktörer för webbportal (lokalt nyhetsflöde).

Efter uppstartsmötet:

Skapa webbportal enligt instruktion.

Se till att kraftsamlingsnätverkets webbsidor får korrekt information – med aktörsförteckning och länk till webbportalen. Ge behörighet till aktörernas webbredaktörer i webbportalen.

På kommande paraplymöte(n) diskuteras behovet av digitalt samarbetsrum. Diskutera även kraftsamlingsnätverkets webbsidor – om/när kompletteringar ska beställas såsom Drivkrafter och/eller Personligt.

 

Starta nästa lokala nätverk (för ytterligare ett kommunområde)

Kommunområdets initiativtagare anmäler sig som kommunområdets kontaktperson genom att kontakta kraftsamlingsnätverkets kontaktperson.

Värva aktörer som uppfyller villkoret för att gå med i den lokala kraftsamlingen. Kommunområdet kan visserligen mjukstartas med enbart en aktör, men två eller tre aktörer rekommenderas vid starten.

Kontaktpersonen och aktörernas beslutsfattare deltar på paraplymöte.

Ha eventuellt lokalt möte (om paraplymötets tid inte räckte) för att utse en eller helst två administratörer/webbredaktörer för webbportal (lokalt nyhetsflöde).

Skapa webbportal enligt instruktion.

Se till att kraftsamlingsnätverkets webbsidor får korrekt information – med aktörsförteckning och länk till webbportalen. Ge behörighet till aktörernas webbredaktörer i webbportalen.

 

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.