KoSOGoda idéerGula sidorKonceptInfo


Västra GötalandFacebook-sidor

Kraftsamlingsnätverket i MT-området

OrganiseringDrivkrafterPersonligtFilerSamarbetsrum

Områdets organisering

MT-området = Utgivningsområdet för Mariestads-Tidningen (som lokalt kallas MTG-området)

 

Innehållsförteckning

Paraplyforum och lokala nätverk

Aktörsförteckningar

Kontakta oss

Gå med som aktör

Nästa paraplymöte

Lokala nyhetsflöden och historik

 

Paraplyforum och lokala nätverk

Kraftsamlingsnätverket har ett paraplyforum som samordnar alla lokala nätverk i tidningens utgivningsområde. Detaljer beskrivs efter denna illustration:

 

Paraplyforum

Lokala nätverk

 

Aktörsförteckningar

Varje kommunområdes förteckning föregås av dess kontaktperson.

 

Gullspång Ställer Om (GuSO) Mats Karlsson 0705 13 33 58

 

Mariestad Ställer Om (MiSO) Jan Bertilsson 0706 34 84 18

 

Töreboda Ställer Om (TöSO) Britt-Marie Benjaminsson 0738 37 91 67

 

Kontakta oss

Lokala kontaktpersoner anges i föregående avsnitt.

Synpunkter på webbsidornas innehåll ges till webbplatsens förvaltare.

 

Gå med som aktör

Länets villkor tillämpas:

  1. Ha officiellt åtagande hos Klimat 2030 (antingen skriva på med eget åtagande eller åberopa befintligt åtagande på högre organisationsnivå).
     
  2. Delta på kraftsamlingsnätverkets paraplymöte.

 

Nästa paraplymöte (digitalt)

Preliminärt* onsdag 20/3 kl 18:00. Anmälan till mariestad@naturskyddsforeningen.se senast 12/3 för att få Zoom-länk. Tidigare deltagare behöver inte anmäla igen.

* Om det inte blir gäster eller nya aktörer anmälda och inte heller ny information (som anmäls till mariestad@naturskyddsforeningen.se) senast 8 dagar före paraplymöte, så hoppar vi över närmaste mötestillfället och anger nytt datum här.

Resten av den preliminära mötesplaneringen för 2024:

 

Lokala nyhetsflöden och historik

Länkar till Facebook-sidor, klimatomställningshistorik, rapporter från genomförda träffar och prenumerera på nyhetsbrev för klimatomställare – alla öppnas i nya fönster:

Gullspång Ställer Om (GuSO)

Mariestad Ställer Om (MiSO)

Töreboda Ställer Om (TöSO)

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.