Historik på www.koso.se

För tillgänglighetens och överskådlighetens skull, bevaras här information om lokala aktiviteter i MT-området, som har genomförts eller åtminstone beslutats. Aktiviteterna är värda att uppmärksammas ur ett allmänt omställningsperspektiv, på samma sätt som i våra lokala nyhetsflöden. Här kan det alltså förekomma omnämnanden och länkar till aktiviteter som inte har direkt koppling till nätverket.

Historikens alla år finns här: koso.se/mt


MARIESTAD STÄLLER OM

Aktiviteter år 2024 i Mariestads kommunområde

Senaste överst.

 

Trafikkalenderns nationella tävling:
Barn skjutsas inte till skolan med bil

 

Mariestads kommun:
Cykelservicestationer

 

Mariestads kommun:
Klimatlöften