Historik på www.koso.se

För tillgänglighetens och överskådlighetens skull, bevaras här information om lokala aktiviteter i MT-området, som har genomförts eller åtminstone beslutats. Aktiviteterna är värda att uppmärksammas ur ett allmänt omställningsperspektiv, på samma sätt som i våra lokala nyhetsflöden. Här kan det alltså förekomma omnämnanden och länkar till aktiviteter som inte har direkt koppling till nätverket.

Historikens alla år finns här: koso.se/mt


MARIESTAD STÄLLER OM

Aktiviteter före 2020 i Mariestads kommunområde

Inte kronologisk ordning.

 

Apoteket:
Samla in penicillinslattar

 

Biosfärområdet:
Projekt Ekoturismdestination

 

Biosfärområdet:
Exportmogen destination

 

Böja-Bagar'n:
894 solceller

 

Hotell Aqva:
Följer Unescos hållbarhetsmål

 

Mariehus:
Hållbart byggande

 

Mariestads kommun:
Rötning av avloppsslam till gas

 

Mariestads kommun:
Soldriven emissionsfri vätgasstation

 

Mariestads kommun:
Solceller på tak

 

Mariestads kommun:
Logistikhub

 

Metsä Tissue:
Siktar mot helt fossilfria pappersbruk till 2030