KoSOGoda idéerGula sidorKonceptInfo


Västra GötalandFacebook-sidor

Kraftsamlingsnätverket i MT-området

OrganiseringDrivkrafterPersonligtFilerSamarbetsrum

Aktörers drivkrafter

Denna sida visar exempel från Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkan och Göteborgs universitet.

 

Naturskyddsföreningen

Hela Sverige ställer om

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att vi måste agera på riktigt. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa massutrotningen av arter. Vi kan ställa om Sverige! Vem du än är och vad du än gör så kan du vara en del av lösningen.

Vad menas med omställning?

Med omställning menar vi den målmedvetna övergången från dagens resursslösande och miljöförstörande samhälle till framtidens hållbara samhälle. Ett hållbart samhälle är ett samhälle där alla människors grundläggande behov är tillfredsställda utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina. För att lyckas ställa om Sverige, och inspirera världen att göra detsamma, behöver vi arbeta tillsammans på alla nivåer – medborgare, politiker, företag och organisationer – lokalt, nationellt och globalt.

 

Svenska kyrkan

Ett biskopsbrev om klimatet/ SVENSKA KYRKANS BISKOPAR 2019

Ett utdrag ur boken:

Läget ur ett naturvetenskapligt perspektiv

Vi står på tröskeln till en tid av drastiska klimatförändringar. För första gången i människans historia påverkar vi miljön i en sådan omfattning att livets fundamentala grundförutsättningar förändras. Klimatet förändras ständigt, men det som nu sker går mycket snabbt och skapar svåra påfrestningar för växter, djur och mänskliga samhällen.

FAKTA FRÅN IPCC

Läs gärna hela biskopsbrevet om klimatet.

 

Göteborgs universitet

Hållbar utveckling

Forskning, utbildning och samverkan för hållbar utveckling är en viktig del av Göteborgs universitets vision. Det innebär att de tre dimensionerna av hållbar utveckling: socialt, ekonomiskt och miljömässigt, ska integreras i verksamheten. Vi ska stärka vår relevans som samhällsaktör och samarbetspartner för att göra avtryck på samhällsutvecklingen och bidra till de globala målen för hållbar utveckling som fastlagts av FN:s generalförsamling i Agenda 2030.

Institutionen för kulturvård arbetar aktivt med miljö och hållbar utveckling. Arbetet är förankrat och samordnat med Göteborgs universitet och Naturvetenskapliga fakulteten. Arbetet är miljöcertifierat enligt standarderna ISO14001 och EMAS.

Universitetets miljöprofil är tydliggjord i relevant forskning. Ett arbete är initierat för att tydliggöra institutionens miljöprofil mot hållbar utveckling med målet att öka arbetet mot hållbar utveckling.

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.