KoSOGoda idéerGula sidorKonceptInfo

Lokalt kraftsamlingskoncept för främst klimatet

IntroduktionStartaVillkorMotiveringMetoderMiniRollerChecklistorFacebookFilerWorkshopKurs

Mini

Denna sida beskriver konceptets minimivariant (grundnivå) som ger möjlighet att mjukstarta med låg tröskel. Minimivarianten kan tillämpas utan tidsbegränsning.

 

Länets nyhetsflöde

Valfri information publiceras, som är av intresse på länens nivå. Den nationella Facebook-sidan kan användas som interimslösning*.

 

Lokalt nyhetsflöde

Lokala evenemang lanseras. Innehållet kan utökas stegvis med valfria tillägg (se Introduktion). Den nationella Facebook-sidan kan användas som interimslösning* ifall enbart evenemang publiceras för den lokala nivån.

 

Sammanfattning för nyhetsflödena

Interimslösningen kan användas för både länet och kommunområdet. Det är inte nödvändigt att ha Facebook-konto för att använda interimslösningen, eftersom den centrala redaktionen erbjuder Facebook-service ideellt.

 

Villkor för att gå med

Aktören ska uppfylla det nationella villkoret (ledarens första personliga omställningsbeskrivning ska vara publicerad) och ingå i en aktörsförteckning (med länk till hemsida eller Facebook-sida).

 

Minimisidor

Exempel visas i ett minilän.

 


 

* De kraftsamlingsnätverk som vill använda interimslösningen ska normalt utse någon av sina Facebook-användare** till redaktör, som anmäls av kontaktpersonen via mejl till info@koso.se för att redaktören ska få behörighet. Redaktören ansvarar sedan för att dennes uppladdade bilder inte bryter mot upphovsrätten. Interimslösningen kan användas utan tidsbegränsning, men ambitionen bör vara att så småningom skapa separata nyhetsflöden för varje län och varje kommunområde.

** Undantag är de kraftsamlingsnätverk som inte har någon med Facebook-konto. Deras redaktörer (eller kontaktpersoner) kan mejla inlägg till info@koso.se om bifogade bilder intygas vara fria från upphovsrättsligt skydd.

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.