KoSOGoda idéerGula sidorKonceptInfo

Lokalt kraftsamlingskoncept för främst klimatet

IntroduktionMotiveringMetoderMiniRollerChecklistorFacebookFilerKurs

Historik

Denna sida förtecknar inventeringar av regionala kraftsamlingars väsentliga historik som inledningsvis kan delas retroaktivt till nytt lokalt nyhetsflöde, kronologiskt sorterat tillsammans med lokaltidningens väsentliga historik (se instruktion: Facebook).

 

Västra Götaland

Klimat 2030

 

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.