KoSOGoda idéerGula sidorKonceptInfo


GotlandFacebook-sidor

Kraftsamlingsnätverket på Gotland

OrganiseringFiler

GoSO-organisering

Observera att denna sida är tills vidare en demo!

Sidan visar för närvarande hur kraftsamling kan organiseras enligt KoSO-konceptet, utifall aktörer så småningom ska ha åtaganden.

Mejla till info@koso.se om/när behov finns att använda denna sida till mer än demo.


Välkommen till GoSO – Kraftsamlingsnätverket på Gotland!

GoSO = Gotlands kommunområde Ställer Om

 

Innehållsförteckning

Paraplyforum och arbetsgrupper

Aktörsförteckning

Kontakta oss

Gå med som aktör

Nästa paraplymöte

 

Paraplyforum och arbetsgrupper

Kraftsamlingsnätverket har ett paraplyforum som samordnar arbetsgrupper. Detaljer beskrivs efter denna illustration:

 

Paraplyforum

 

Arbetsgrupper

 

Aktörsförteckning

Om/när KoSO-konceptet tas i bruk på Gotland så kan en specifik aktörsförteckning hållas aktuell här. Denna demo visar tills vidare regionens aktörsförteckning:

Vi är en del av ö-initiativet Gotland ställer om.

 

Kontakta oss

Kontaktperson: Namn Telefon (eller mejla till @).

Synpunkter på webbsidornas innehåll ges till webbplatsens förvaltare.

 

Gå med som aktör

  1. Mejla "Ja, vi ställer oss bakom initiativet. Vi vill bidra till ett klimatneutralt Gotland 2040 och mer samtal om energi och klimat!" till energicentrum@gotland.se.
     
  2. Delta på paraplymöte.

 

Nästa paraplymöte

Det blir hänvisning till sista punkten i senaste mötesanteckningarna, som kommer att finnas i paraplyforumets nyhetsflöde om/när behov finns att använda denna sida till mer än demo.

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.