KoSO  Goda idéer  Koncept  Info

Kommunområdet Ställer Om på Gotland

Gotland  Demo


Gotlands huvudsida

Välkommen till kraftsamlingsdemo för Gotland!

 

Gotland är ett unikt län såtillvida att länet och regionen sammanfaller geografiskt med det enda kommunområdet. Därför blir även den "lokala" kraftsamlingen unik i sin organisering – om den ens behövs. Till saken hör att regionen driver kraftsamlingen Gotland ställer om, som i fortsättningen här har benämningen regional kraftsamling.

I och med att den regionala kraftsamlingen inkluderar många andra aktörer (kanske alla klimatengagerade aktörer på Gotland) så behövs kanske inte KoSO-konceptets kraftsamlingsnätverk på Gotland, men plats är förberedd här utifall vissa aktörer så småningom vill kraftsamla mer än vad som kan drivas i den regionala kraftsamlingens regi. Platsen betraktas tills vidare som en demo.

Hittills (i oktober 2022) finns inte Facebook-sidan Gotland ställer om. Dock har KoSO-konceptets "lokala" nyhetsflöde skapats, men nyhetsflödets namn avviker från konceptets namnstandard, för att inte krocka med en eventuell framtida Facebook-sida (med ovanstående namn) i den regionala kraftsamlingens regi. KoSO-konceptets nyhetsflöde finns här: Gotlands kommunområde Ställer Om

Kolla gärna på den regionala kraftsamlingens webbsidor, som drivs av Energicentrum Gotland – kolla särskilt på Gotlands goda exempel.

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.