KoSO   Goda idéer   Facebook-sidor   Info

Kraftsamlingsnätverket i MT-området

Organisering  Drivkrafter  Personligt  Filer  Samarbetsrum


Organisering

MT-området = Utgivningsområdet för Mariestads-Tidningen (som lokalt kallas MTG-området)

 

Innehållsförteckning

Paraplyforum och lokala nätverk

Aktörsförteckningar

Kontakta oss

Gå med som aktör

Nästa paraplymöte

 

Paraplyforum och lokala nätverk

Kraftsamlingsnätverket har ett paraplyforum som samordnar alla lokala nätverk i tidningens utgivningsområde. Nätverkens hierarki beskrivs även med illustration.

Paraplyforum

Lokala nätverk

 

Aktörsförteckningar

Varje kommunområdes förteckning föregås av det lokala nätverkets Facebook-sida och dess kontaktperson:

 

Gullspång Ställer Om (GuSO) Mats Karlsson 0705 13 33 58.

 

Mariestad Ställer Om (MiSO) Jan Bertilsson 0706 34 84 18.

 

Töreboda Ställer Om (TöSO) Britt-Marie Benjaminsson 0738 37 91 67.

 

Kontakta oss

Lokala kontaktpersoner anges i föregående avsnitt.

Synpunkter på webbsidornas innehåll ges till webbplatsens förvaltare.

 

Gå med som aktör

  1. Officiellt åtagande hos Klimat 2030 (antingen skriva på med eget åtagande eller åberopa befintligt åtagande på högre organisationsnivå).
     
  2. Delta på digitalt paraplymöte.

 

Nästa paraplymöte (digitalt)

Se sista punkten i senaste mötesanteckningarna som finns i nyhetsflödet.

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.