KoSOGoda idéerGula sidorKonceptInfo


MiniFacebook-sidor

Kraftsamlingsnätverket i Minituna

OrganiseringPersonligtFiler

Minitunas organisering

Innehållsförteckning

Paraplyforum och arbetsgrupper

Aktörsförteckning

Kontakta oss

Gå med som aktör

Nästa paraplymöte

 

Paraplyforum och arbetsgrupper

Kraftsamlingsnätverket har ett paraplyforum som samordnar arbetsgrupper. Detaljer beskrivs efter denna illustration:

 

Paraplyforum

Arbetsgrupper

 

Aktörsförteckning

 

Kontakta oss

Kontaktperson: Förnamn Efternamn 0789 12 34 56 (eller mejla till fornamn@efternamn.se).

Synpunkter på webbsidornas innehåll ges till webbplatsens förvaltare.

 

Gå med som aktör

Följande steg behövs:

  1. Uppfylla det nationella villkoret.
     
  2. Delta på kraftsamlingsnätverkets paraplymöte.

 

Nästa paraplymöte

Kallelse via mejl. Första gången kontaktar aktören kraftsamlingsnätverkets kontaktperson.

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.