KoSOGoda idéerGula sidorKonceptInfo


DemoFacebook-sidor

Kraftsamlingsnätverket i KN-området

OrganiseringDrivkrafterPersonligtFiler

Områdets organisering

KN-området = Utgivningsområdet för Kustens Nyheter

 

Innehållsförteckning

Paraplyforum och lokala nätverk

Aktörsförteckningar

Kontakta oss

Gå med som aktör

Nästa paraplymöte

 

Paraplyforum och lokala nätverk

Kraftsamlingsnätverket har ett paraplyforum som samordnar alla lokala nätverk i tidningens utgivningsområde. Detaljer beskrivs efter denna illustration:

 

Paraplyforum

Lokala nätverk

 

Aktörsförteckningar

Varje kommunområdes förteckning föregås av det lokala nätverkets Facebook-sida, förkortning och dess kontaktperson:

 

Demohamn Ställer Om (HaSO) Namn och telefon.

 

Demovik Ställer Om (ViSO) Namn och telefon.

 

Kontakta oss

Lokala kontaktpersoner anges i föregående avsnitt.

Synpunkter på webbsidornas innehåll ges till webbplatsens förvaltare.

 

Gå med som aktör

  1. Officiellt åtagande hos ... (antingen skriva på med eget åtagande eller åberopa befintligt åtagande på högre organisationsnivå).
     
  2. Delta på paraplymöte.

 

Nästa paraplymöte (digitalt)

Se mötesanteckningarna som finns i länets nyhetsflöde.

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.