KoSOGoda idéerGula sidorKonceptInfo


DemoFacebook-sidor

Kraftsamlingsnätverket i Demodalen

OrganiseringDrivkrafterPersonligtFiler

Demodalens organisering

Innehållsförteckning

Paraplyforum och arbetsgrupper

Aktörsförteckning

Kontakta oss

Gå med som aktör

Nästa paraplymöte

 

Paraplyforum och arbetsgrupper

Kraftsamlingsnätverket har ett paraplyforum som samordnar arbetsgrupper. Detaljer beskrivs efter denna illustration:

 

Paraplyforum

Arbetsgrupper

 

Aktörsförteckning

 

Kontakta oss

Kontaktperson: Förnamn Efternamn 0789 12 34 56 (eller mejla till fornamn@efternamn.se).

Synpunkter på webbsidornas innehåll ges till webbplatsens förvaltare.

 

Gå med som aktör

  1. Officiellt åtagande hos ... (antingen skriva på med eget åtagande eller åberopa befintligt åtagande på högre organisationsnivå).
     
  2. Delta på paraplymöte.

 

Nästa paraplymöte

Se mötesanteckningarna som finns i länets nyhetsflöde.

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.