KoSOGoda idéerGula sidorKonceptInfo

Kommunområden Ställer Om med goda idéer

AlltRegionaltKommunaltPersonligt

Regionala tips

ByggprojektCirkulentLivsmedelTransporter

Transporter

Den här informationen är en del av våra samlade Goda idéer.

 

Tips om klimatsmart semester finns på de goda idéernas övre nivå. Här finns regionala tips om hur övriga transporter blir klimatsmarta.

 

Dalarna

Allmänt om transporter och fokus på godstransporter i fossilfria transporter. Se även BiodrivMitt.

 

Gotland

Information om Mobilitet på Gotland och Facebook-grupper för samåkning.

 

Gävleborg

Fossilfritt transportsystem innan 2030, genom satsningen Fossilfritt Gävleborg 2030. Se även BiodrivMitt.

 

Jönköpings län

Snabbare omställning till fossilfria drivmedel i projektet FASTR och dess förlängning.

 

Kalmar län

Planering för infrastrukturutbyggnad av förnybara drivmedel och laddstationer, med hjälp av rikstäckande kartverktyg.

 

Stockholms län

Stockholms stad har engagerat hela regionen i Elektrifieringspakten. Se även nedan under Östra Mellansverige.

 

Södermanland

Se nedan under Östra Mellansverige.

 

Uppsala län

Se nedan under Östra Mellansverige.

 

Värmland

Information om fossilfria transporter och regionalt elektrifieringslöfte.

 

Västmanland

Se nedan under Östra Mellansverige.

 

Västra Götaland

Fokusområdet Hållbara transporter.

 

Örebro län

Se nedan under Östra Mellansverige.

 

Östergötland

Se nedan under Östra Mellansverige.

 

Östra Mellansverige

BioDriv Öst är en storregional samverkansorganisation som driver omställningen till fossilfria transporter i sex län: Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.