Historik på www.koso.se

För tillgänglighetens och överskådlighetens skull, bevaras här information om lokala aktiviteter i MT-området, som har genomförts eller åtminstone beslutats. Aktiviteterna är värda att uppmärksammas ur ett allmänt omställningsperspektiv, på samma sätt som i våra lokala nyhetsflöden. Här kan det alltså förekomma omnämnanden och länkar till aktiviteter som inte har direkt koppling till nätverket.

Historikens alla år finns här: koso.se/mt


GULLSPÅNG STÄLLER OM

Aktiviteter år 2023 i Gullspångs kommunområde

Senaste överst.

 

Partex:
Bio-PVC

 

Kraftsamlingsnätverket:
Swinga

 

Kraftsamlingsnätverket:
Gula sidor

 

Gullspångs kommun:
Energieffektivisering

 

Svea Solar:
Solcellspark kombinerad med odling

 

Gullspångs kommun:
Klimatlöften