KoSOGoda idéerGula sidorKonceptInfo

Lokalt kraftsamlingskoncept för främst klimatet

IntroduktionMotiveringMetoderMiniRollerChecklistorFacebookFilerKurs

Introduktion

Detta är ett lokalt kraftsamlingskoncept som heter
Kommunområden Ställer Om
eller kort sagt KoSO.

Varje tillämpning av konceptet innebär ett lokalt nätverk för aktörer (företag och organisationer) som vill kraftsamla för omställning till klimatsmart samhälle. Nätverkens syfte är att skapa extra mycket uppmärksamhet kring omställning, och att underlätta för aktörerna att planera gemensamma kraftsamlingsaktiviteter, för att öka omställningens tempo.

Nedan finns korta introduktioner för allmänheten respektive aktörer, samt en fördjupad introduktion.

 

Introduktion för allmänheten

 
Goda idéer för klimatomställning

Vi vill visa hur man kan göra för att minska sina växthusgasutsläpp, och därmed bromsa klimatförändringarna. Vi sammanställer goda idéer och lösningar, och vill dela med oss av kunskaperna till dig, så att du kan hjälpa till att lösa klimatkrisen.

 
Följ klimatomställningen i kommunområdet

Varje kommunområde använder en Facebook-sida, som alla kan läsa (även om man inte har ett Facebook-konto). Följ gärna Facebook-sidan för att få kännedom om lokala arrangemang med fokus på omställning. Välj först län och sedan menyvalet Facebook-sidor.

 
Kommunområdets kraftsamlande aktörer

Aktuell aktörsförteckning finns under kraftsamlingsnätverket i lokaltidningens utgivningsområde. Välj först län och sedan kraftsamlingsnätverk.

 

Introduktion för aktörer

 
Den korta introduktionen

Det lokala nätverket kallas kraftsamlingsnätverk:

Kraftsamlingsnätverket har ett paraplyforum med regelbundna paraplymöten. På kraftsamlingsnätverkets webbsida beskrivs organiseringen. Där finns även aktörsförteckning, kontaktuppgifter och villkor för att gå med. Välj först län och sedan kraftsamlingsnätverk.

 

Fördjupad introduktion

 
Olika sätt att kraftsamla för klimatets skull

Det finns nationella och regionala kraftsamlingar, men alltför få lokala kraftsamlingar i Sverige. De lokala kraftsamlingarna behövs eftersom fler känner sig berörda av lokala förebilder.

Kraftsamling är en form av samverkan. Nedan beskrivs några skillnader mellan traditionell samverkan och KoSO-konceptets sätt att kraftsamla. Först beskrivs konceptets minimivariant (grundnivå) och sedan valfria tillägg.

Konceptets minimivariant innebär följande:

Läs mer om minimivarianten under menyvalet Mini.

 
Valfria tillägg

Varje kraftsamlingsnätverk väljer tillägg (ur alla sju punkterna nedan) som kan tillämpas stegvis i valfri ordning:

Regional koppling

Utökat innehåll i lokalt nyhetsflöde

Nyhetsflöde för länet

Kommungränsöverskridande nätverk (om lokaltidningens utgivningsområde omfattar minst två kraftsamlande kommunområden)

 
Extra effekt

Fördelar om alla tillägg tillämpas:

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.