KoSO   Info

Lokalt kraftsamlingskoncept för främst klimatet

Introduktion  Motivering  Metoder  Webbportal  Kurs


Introduktion

Detta är ett lokalt kraftsamlingskoncept som heter
Kommunområden Ställer Om i Västra Götaland
eller kort sagt KoSO.

Konceptet är generellt för Västra Götalands kommunområden. Varje tillämpning av konceptet innebär ett lokalt nätverk för aktörer (företag och organisationer) som vill kraftsamla för omställning till klimatsmart samhälle.

Grundtankar är dels att aktörerna ska skriva på hos det regionala nätverket Klimat 2030 med officiellt åtagande, dels att sprida dess information.

Konceptets syfte är att skapa extra mycket uppmärksamhet kring omställning, och att underlätta för aktörerna att planera gemensamma aktiviteter på lokal nivå.

Varje lokalt nätverk har en Facebook-sida, som kallas webbportal i detta sammanhang. Aktörerna har webbredaktörer för sina delningar och/eller inlägg (läs mer på sidan Metoder, under Digitalt).

Inom lokaltidningarnas utgivningsområden kan det finnas paraplyforum för flera lokala nätverk. I så fall hanteras gemensamma frågor på paraplymöten, exempelvis planering av massmediala aktiviteter såsom annonskampanjer och insändare. På huvudsidan (www.koso.se) finns länkar till paraplyforumen, webbportalerna, gemensamt nyhetsflöde och samarbetsrum.

Information om Klimat 2030:

Som undertecknare hos Klimat 2030 får vi använda de speciella loggorna som börjar med Vi är en del av. Vid behov får vi själva bekosta exempelvis västar, beachflagga och rollup.

Vi kan beställa broschyrer och vykort (flajrar i vykortsformat) från Klimat 2030, för att sprida till andra aktörer – med målmedveten spridning för att inte slösa på materialet (läs mer på sidan Metoder, under Trycksaker).

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.