KoSO  Goda idéer  Koncept  Info

Lokalt kraftsamlingskoncept för främst klimatet

Introduktion  Motivering  Metoder  Roller  Flöde  Webbportal  Checklistor  Filer  Kurs


Introduktion

Detta är ett lokalt kraftsamlingskoncept som heter
Kommunområden Ställer Om
eller kort sagt KoSO.

Varje tillämpning av konceptet innebär ett lokalt nätverk för aktörer (företag och organisationer) som vill kraftsamla för omställning till klimatsmart samhälle. Nätverkens syfte är att skapa extra mycket uppmärksamhet kring omställning, och att underlätta för aktörerna att planera gemensamma kraftsamlingsaktiviteter, för att öka omställningens tempo.

Nedan finns korta introduktioner för allmänheten respektive aktörer, samt en fördjupad introduktion.

 

Introduktion för allmänheten

 
Goda idéer för klimatomställning

Vi vill visa hur man kan göra för att minska sina växthusgasutsläpp, och därmed bromsa klimatförändringarna. Vi sammanställer goda idéer och lösningar, och vill dela med oss av kunskaperna till dig, så att du kan hjälpa till att lösa klimatkrisen.

 
Följ klimatomställningen i kommunområdet

Varje kommunområde har en Facebook-sida, som alla kan läsa (även om man inte har ett Facebook-konto). Följ gärna Facebook-sidan för att se hur samhällets omställning framskrider i kommunområdet, och för att få kännedom om lokala arrangemang med fokus på omställning. Välj först län och sedan menyvalet Facebook-sidor.

 
Kommunområdets kraftsamlande aktörer

Aktuell aktörsförteckning finns under kraftsamlingsnätverket i lokaltidningens utgivningsområde. Välj först län och sedan kraftsamlingsnätverk.

 

Introduktion för aktörer

 
Lokalt nätverk med regional koppling

Kraftsamlande aktörer uppfyller ett villkor på länets nivå, som normalt har koppling till regional kraftsamling. Aktörerna krokar arm i kommunområdets lokala nätverk.

 
Gemensam Facebook-sida

Varje kommunområde har en Facebook-sida, där kraftsamlande aktörer har redaktörer.

 
Kraftsamlingsnätverk

Det lokala nätverket tillhör ett kraftsamlingsnätverk i lokaltidningens utgivningsområde. Kraftsamlingsnätverket har ett paraplyforum (se illustration nedan) som har regelbundna paraplymöten. På kraftsamlingsnätverkets webbsida beskrivs organiseringen. Där finns även aktörsförteckningar, lokala kontaktuppgifter och villkor för att gå med. Välj först län och sedan kraftsamlingsnätverk.

 

Fördjupad introduktion

 
Allmänt

Lokala kraftsamlingar behövs eftersom fler känner sig berörda av lokala förebilder. Konceptet underlättar för ambitiösa aktörer på lokal nivå (kommunområdet och lokaltidningens utgivningsområde). Ambitionen är dels att aktörerna ska uppfylla ett kvalitetssäkrande villkor, exempelvis genom att skriva på hos en regional kraftsamling (Västra Götalands exempel: Klimat 2030) med officiellt åtagande, dels att sprida den regionala informationen. I de län som saknar motsvarande regionala kraftsamlingar, kan lokala villkor användas.

De lokala nätverken organiseras utifrån lokaltidningarnas utgivningsområden. För varje lokaltidnings utgivningsområde finns ett kraftsamlingsnätverk, med varsitt paraplyforum som hanterar gemensamma frågor på paraplymöten, exempelvis planering av massmediala aktiviteter såsom annonskampanjer och insändare.

Om ett kommunområde har enbart egen lokaltidning (ingen gemensam lokaltidning med andra kommunområden) så är kraftsamlingsnätverk och lokalt nätverk samma sak:

 
Webbperspektiv

Varje lokalt nätverk har en Facebook-sida, som är ett lokalt nyhetsflöde och kallas webbportal i detta sammanhang, eftersom Facebook-sidan ger en samlad bild av hela den lokala omställningen (inte bara de kraftsamlande aktörernas omställningsaktiviteter). Aktörerna har webbredaktörer för sina delningar och/eller inlägg.

Kraftsamlingsnätverken har en gemensam Facebook-sida per län, som är länets nyhetsflöde, med information från paraplyforumen.

Kärnan i de lokala berättelserna är goda idéer för klimatomställning, som sammanställs i form av länktips på den här webbplatsen. För den lokala nivån går länktipsen till kommunal rådgivning och personliga beskrivningar. Övriga länktips går företrädesvis till myndigheter, nationella forskningsinstitut och lärosäten samt regionala kraftsamlingar, eller till verktyg som är utvecklade i sådan regi för att användas på nationell nivå. I vissa fall till andra verktyg (utvecklade i annan regi) som förhoppningsvis kan bli rikstäckande i praktiken.

Läs mer om webbperspektivet på sidan Metoder, under Digitalt.

 
Varför räcker det inte att samverka lokalt?

Fördelar med kraftsamlingskonceptet:

 


Kontakta gärna webbplatsens förvaltare.